Jumat, 06 Mei 2011

SESEBATAN KECAP UNGKAPAN

Sesebatan

Hartosna

Koloteun

boga sipat kawas kolot, padahal umurna ngora kénéh

Céngéng

budak babari ceurik

Goréjag

budak babari pisan hudangna

Budak teuneung

budak bangor tapi pinter

Basangkal

budak bedegong

Basangkal (ngalawan ka kolot)

budak bengal ka batur

Epés méér

budak burangan atawa babari ceurik

Budak gédé kaera

budak euweuh kanyaho

Rajin

budak getol

Kebluk

budak hudang beurang

Tangginas

budak hudang subuh

Kokolot begog

budak nu kalakuan jiga kolot

Béké

budak pondok baé

Yatim

budak teu boga bapa

Piatu

budak teu boga indung

Yatim piatu

budak teu boga indung jeung bapa

Boloho

budak tolol

Kokoloteun

kasakit kulit dina beungeut

Mikolot

nganggap saperti ka kolot sorangan

Kolot pawoga

rupana jiga kolot tapi ngora kénéh

Tidak ada komentar:

Posting Komentar