Jumat, 09 Juli 2010

Paribasa jeung Babasan

Nu Make Kecap tina Hurup "A"

Paribasa

adat

adat kakurung ku iga

tabéat nu geus hésé dirobahna

adéan

adéan ku kuda beureum

ginding ku barang batur atawa barang meunang nginjeum

agul

agul ku payung butut

jalma taya kaboga, tapi mindeng nyaritakeun yén manéhna turunan ménak baheula

akal

Mun teu ngakal moal ngakeul, mun teu ngarah moal ngarih, mun teu ngoprék moal nyapék

mun teu usaha moal boga rejeki

asa

asa ditonjok congcot

Meunang kabungah anu gédé, anu saenyana teu diarep-arep

Babasan

atah

atah adol

kurang ajar/teu sopan

amis

amis budi

alus budi parangi, lamun nyarita mindeng dibarung ku seuri

angin

teu gugur teu angin

teu puguh alesanana

asa

Asa peunggas rancatan

leungiteun ku jalma anu kapercaya atawa anu loba jasana

awak

keur awak saawakeun

keur manéhna sorangan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar