Jumat, 09 Juli 2010

Istilah Patukangan

SESEBATAN NGARAN PATUKANGAN

Sesebatan

Hartosna

anjun

tukang nyieunnan rupa-rupa parabot tina taneuh

amil/Lebé

tukang ngurus sagala urusan kaagamaan, tukang ngawinkeun

bujangga

tukang nulis carita, syair jeung sajabana

bengkong

ukang nyunatan

candoli

tukang ngajaga pambéasan (biasana awéwé) ditempat hajat atawa kariaan

Gending

tukang nyieun rupa-rupa parabot tina kuningan

kabayan

tukang dititah kaditu kadieu atawa ngagawékeun rupa-rupa urusan

kamasan

tukang nyieun perhiasan atawa karajinan tina emas atawa perak

kusir

tukang ngajalankeun sado atawa délman

kuncén

tukang ngurus jeung ngajaga kuburan

malim

tukang nalukeun sasatoan

maranggi

tukang tukang nyieun landéan jeung sarangka keris

masinis

tukang ngajalankeun karéta api atawa mesin désel

merebot

tukang nakol bedug di mesjid

nakoda

tukang ngajalankeun kapal cai

narawédi

tukang ngagosok batu permata

ojég

tukang ngajalankeun (ojég) motor angkutan

pakacar

juru ladén atawa bujang

palédang

tukang nyieun rupa-rupa parabot tina tambaga

palika

tukang teuleum

pamayang

tukang ngala lauk di laut

panday

tukang nyieun rupa-rupa parabot tina beusi

penérésan

tukang nyadap

panayagan

tukang nabeuh gamelan

pamatang

tukang moro nu pakakasna ngagunakeun tumbah

paninggaran

tukang moro sasatoan nu ngagunakeun bedil

panghulu

Patugas nagara nu nyatet nu kawin

pilot

tukang ngajalankeun kapal udara

sarati

tukang ngalatih atawa ngusir gajah

supir

tukang ngajalankeun mo

Tidak ada komentar:

Posting Komentar