Jumat, 09 Juli 2010

Ngaran Panyakit

Balas bogo:

kasakit kulit sabangsa hapur, warnana bodas semu karadak.

Batuk gangsa:

batuk lantaran aya gangguan dina bayah (tbc, jsb),

Batuk bangkong:

batuk kosong.
Bisul:

kasakit handapeun kulit, bareuh nu ngandung nanah sarta mataan.

Bisul beunyeur:

bisul leutik, matana siga beunyeur.

Borok:

raheut nu tuluy nanahan lantaran inféksi atawa radang anu pohara.

Botoleun:

kasakit dina dampal suku, liangan.

Budug:

kasakit kulit, baruntus atawa carénang, biasana ateul lantaran kuman.

Bungkul:

sabangsa bisul ngan leuwih teuas.

Cacar, kuris:

kasakit kulit nu babari tépa.

Cenang:

sarupa bisul ngan leutik, aya nanahan,

Conge:

kasakit jero ceuli, kaluar nanah.

Éwateun:

kasakit kulit, warna semu beureum ngageblég, karasa ateul, renyem.

Geregeseun:

kasakit nyeri kiih, upamana dilantarankeun ayana batu dina jero rarangan (kencing batu).

Gondok:

kasakit dina beuheung lantaran kurang yodieum, siga bareuh ngagandoy, tumerapna sok nahun.

Gondongeun:

kasakit bareuh dina beuheung bagian luhur, tumerapna henteu lila, biasa disebut panyakit anjing, sok diubaran ku bulao.

Hapur:

kasakit kulit totol-totol barodas, karasana ateul mun kakésangan, babari tépa.

Hapur kembang:

hapur nu bodas katenjona, bisa diubaran ku daun laja.

Hapur beusi:

hapur nu leuwih kandel, hésé leungitna.

Hileudeun:

kasakit lantaran inféksi dina ramo jeroeun kuku.

Jangar, rieut:

nyeri sirah jejeletétan.

Jeungjeuriheun:

kasakit nyeri kiih, cenah lantaran nginum cai nu can asak pisan.

Jengkoleun:

kasakit nyeri kiih lantaran loba teuing dahar jengkol.

Kalikiben:

rasa nyeri dina jero beuteung anu sok timbul upama tas dahar (nginum) kagujrug-gujrug ku lulumpatan.
Keremieun:

kasakit ateul bujur lantaran cacing keremi.

Késrék:

kasakit kulit sapérti éksim garing.

Kokoloteun:

kasakit kulit beungeut, semu harideung, lantaran kapanasan atawa wedak.

Leuncangeun:

kasakit dina sela-sela ramo suku, marentis atawa bareulah, dilantarankeun ku kuman cai, karasana ateul.

Mejen:

hésé ngising, kabebeng.

Mengi:

asma, kasakit hésé ngambekan pangpangna upama katiisan.

Mimiseun:

kaluar getih tina irung lantaran sariawan, jst.

Muriang:

awak panas-tiris lantaran katerap kasakit malaria, jsb.

Peujit koréseun:

kasakit nyelengit beuteung lantaran telat barangdahar.

Radang:

kasakit kulit nu nanahan.

Reunghaseun:

kasakit kulit, kulit semu tarutung tur semu upamana lantaran keuna ku geutah reunghas.

Rieut:

nyeri sirah.

Rorombéheun:

kasakit dina dampal suku pangpangna dina lebah keuneung, kulitna bareulah.

Sakalor:

kasakit sarap, épilépsi.

Salatri:

kasakit nu timbul lantaran kosong beuteung, karasa lieur sebel, tor kaluar késang tiis.

Salésma:

kasakit irung, influenza, flu.

Sampar:

kasakit nu babari tepa.

Sariawan:

kasakit nu ngalantarankeun barusuh, lantaran panas beuteung.

Sisidueun:

gangguan di jero dada lantaran katiisan nu nimbulkeun ceklak-cekleuk.

Sumbilangeun:

kasakit awéwé, nyeri pianakan waktu keur kotoran.

Tajam:

diséntri, kasakit beuteung nu dilantarankeun ku baksil.

Tampek:

kasakit kulit, ateul semu panas, biasa tumerap ka budak.

Tibar:

kasakit sarupa bisul, matana tujuh.

Turuwisen:

kasakit sarupa cénang dina biwir panon.

Uuseupeun:

kasakit dina tikoro, karasana nyeri neureuy, aya useupan.

Wasir:

ambéyen, nongtot bool.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar