Jumat, 09 Juli 2010

Jalmi Sunda Anu Nyunda

Jalmi Sunda anu nyunda nyaeta Jalmi anu paripolahna dina kahirupan sadidintenna sapertos adatna urang Sunda. Tapi simkuring ngaraos sedih, margina dina Jaman kiwari gening urang Sunda teh tos seueur anu acuh kana budayana sorangan, kalah lewih mikaresep kana budaya deungeun. Contona dina kahirupan sadidinten teu saeutik anu geus teu make Basana sorangan, sok padahal manehna teh asli urang Sunda tur ayana di Tatar Sunda. Alesanna teh, cenah Basa Sunda mah hese, aya Undak-Usuk Basana dari pada salah ngagunakeunna leuwih hade make Basa Indonesia wae. Padahal pan Basa teh ciciren Bangsa, lamun Basana leungit Bangsana oge tangtu leungit. Tah, kumargi kitu, yu dulur-dulur urang mumule ieu Basa teh, supaya ulah leungit. Yu, urang sasarengan, ngamumule Budaya Sunda. Supaya urang teh janten Jalmi Sunda anu nyunda anu luyu sareng adatna Kisunda.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar